• Was ist Kräftereich

Moč vere

Zveneči kraji

Ljudje črpajo moč iz verovanja. To velja tako za hinduiste, jude, kristijane, budiste ter muslimane kot tudi za čarovnice, magije, privržence vu du obredov, šamane in čarodeje.

Vsaka religija ima svoje rituale, molitve in zvoke. Tibetanske zvočne skodele, muslimanski muezini in krščanski cerkveni zbori zaznamujejo svet zvokov.

V velikih zvonovih lahko slišite, kako se pet svetovnih verstev zvočno razlikuje.