• Garten

Vodenja

Za boljše razumenvanje:

Kraljestvo moči lahko doživite tudi z usposobljenim vodenjem skozi posamezna tematska področja.

Usposobljeni vodiči vam omogočijo doživetje sil, ki nezavedno delujejo na vas.

S pomočjo poskusov lahko na lastni koži občutite, kako naše mišljenje vpliva na telo, ali vodne žile res učinkujejo na vas in da barve ne vplivajo le na počutje.

Med vodenjem (traja pribl. 1,5 ure) imate seveda dovolj priložnosti za izmenjavo izkušenj z ostalimi obiskovalkami in obiskovalci.