• Garten

Impresszum

Médiatulajdonos és kiadó

Kräftereich St. Jakob im Walde
Gemeinde St. Jakob im Walde
Orts- und Infrastrukturentwicklungs - KG
Kirchenviertel 24
8255 St. Jakob im Walde
Tel.: +43 (0)3336/20257
Fax: +43 (0)3336/20257 20
office (at) kraeftereich. at
http://www.kraeftereich.at/?id=343

Firmenbuchnummer: FN 286705a
UID: ATU 59449449
E-Commerce-Gesetz (ECG)

Bildnachweis:
Kräftereich, Zingl, Gery Wolf, Zwickl

Koncepció, design, gyártás

crosseye Marketing GmbH
Tourismus Marketing Online

GIZ Rosegg, Rosegg 1
8191 Birkfeld
Web: www.crosseye.at

Felelősségvállalás

1. Az online ajánlat tartalma

A szerző semmilyen felelősséget nem vállal a közzétett információk aktualitásáért, helyességéért, teljességéért vagy minőségéért. A szerzővel szembeni olyan, anyagi vagy eszmei károk következtében keletkező kártérítési igények lehetősége, amelyek a közzétett információk használatából vagy figyelmen kívül hagyásából, ill. hibás vagy nem teljes információk használatából adódtak, alapvetően kizártnak tekintendők, amennyiben a szerző részéről nem bizonyítható annak szándékos vagy hanyag mulasztása.

2. Hivatkozások és linkek

Az olyan internetes oldalakra (“linkek”) történő közvetlen vagy közvetett hivatkozások esetében, amelyek a szerző felelősségi körén kívül esnek, a szerző csak abban az esetben vonható felelősségre, ha előzetesen tudomást szerzett az érintett tartalmakról és műszakilag lehetséges és elvárható lett volna tőle, hogy azok használatát jogszerűtlen tartalmak esetén megakadályozza.
A szerző kijelenti, hogy a linkek elhelyezésének időpontjában a vonatkozó oldalak nem tartalmaztak illegális tartalmakat. A szerzőnek semmilyen befolyása nincs a hivatkozott oldalak jelenlegi és jövőbeni szerkesztésére és az ott megjelenő tartalmakra. Ezért kifejezetten elhatárolódik minden olyan hivatkozott oldal tartalmától, amelyek a linkek elhelyezése óta megváltoztak. Ez a megállapítás a saját internetes ajánlaton belül található összes linkre, valamint a szerző által berendezett vendégkönyvben, fórumokban és levelezőlistákon elhelyezett valamennyi linkre egyaránt érvényes. Az illegális, hibás vagy nem teljes tartalmakért, valamint elsősorban azokért a károkért, amelyek az ilyen módon közzétett adatok használatából vagy figyelmen kívül hagyásából származnak, kizárólag azon oldal üzemeltetője felelős, amelyre a hivatkozás történt, nem pedig az a harmadik fél, amely linkek révén csupán felhívja a figyelmet az ilyen tartalmak nyilvános elérésére.

3. Szerzői és jelölési jog

A szerző arra törekszik, hogy az összes publikációban figyelembe vegye a felhasznált grafikák, hangdokumentumok, videó-szekvenciák és szövegek szerzői jogait, továbbá arra, hogy saját készítésű grafikákat, hangdokumentumokat, videó-szekvenciákat és szövegeket használjon vagy licenc nélküli grafikákra, hangdokumentumokra, videó-szekvenciákra és szövegekre támaszkodjon.
Az internetes ajánlatban megnevezett, ill. az adott esetben harmadik felek által védett valamennyi márkajelzés és védjegy korlátlanul a mindenkor érvényes jelölési jog rendelkezéseinek és a vonatkozó bejegyzett birtokos tulajdoni jogainak hatálya alá esik. A puszta említés révén nem szabad arra következtetni, hogy a márkajelzéseket nem védik valamilyen harmadik fél jogai!
A közzétett, a szerző által létrehozott objektumokra vonatkozó copyright jog kizárólag az oldalak szerzőjének tulajdonát képezi. Az ilyen grafikákat, hangdokumentumokat, video-szekvenciákat és szövegeket a szerző kifejezett jóváhagyása nélkül tilos egyéb elektronikus vagy nyomtatott publikációkban megjelentetni.

4. A felelősségvállalás joghatálya

Ez a felelősségvállalás azon internetes ajánlat részét képezi, ahonnan a hivatkozás erre az oldalra történt. Ha ezen szöveg részei vagy egyes megfogalmazásai a jogállásnak nem, már nem vagy nem teljes mértékben felelnek meg, úgy ez a dokumentum többi részének tartalmát és érvényességét semmilyen formában nem érinti.